Obsah

Štatistické údaje o obci

Obyvateľstvo podľa pohlavia a veku - 1970, 1980, 1991, 2001

1970

1980

1991

2001

2006

pred produktívnom veku v %

v produktívnom veku v %

po produktívnom veku v %

1299

1157

1038

1075

1243

17,2

62,0

20,7

 

Obyvateľstvo podľa národnosti - 2006

slovenská

česká

moravská

poľská

maďarská

ukrajinská

rusinská

rómska

227

4

-

-

1012

-

-

-

 

Obyvateľstvo podľa náboženstva - 2006

rímsko-katolík

grécko-katolík

evanjelický

reformovaný

náb. spol. Jehovovi sv.

1227

2

3

10

1

 

Nasjtaršia obyvateľka - Šulany: Katarína Nagyová, 1929

Najstarší obyvateľ - Horný Bár: Margita Czetliová, 1924

 

Štatistické údaje o obci pdf 112,39 kB