Tartalom

Dane a poplatky

 

Kontakt pre informácie o daniach a poplatkoch:

Obec Horný Bar, 930 33 Horný Bar č. 184

e- mailová adresa: ocubetka@azet.sk

Daň z nehnutel.

DzN - dohoda spoluvlastnikov Letöltve: 266x | 24.02.2018

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN - nakladanie s majetkom obce Letöltve: 405x | 24.02.2018

VZN pitná voda Letöltve: 401x | 24.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Letöltve: 340x | 24.02.2018

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Letöltve: 282x | 24.02.2018

poskytovanie soc. služieb VZN Letöltve: 292x | 24.02.2018

Stránka

  • 1