Február 2011

uloženie odpadu január 2011
Pura s.ro (556.03 kB)
cenné papiere
preprava dôchodcov
Tomanovics Drevex (499.72 kB)
odber zemného plynu
SPP Bratislava (1.12 MB)
strava - požiarnici
Nagy Vojtech (457.72 kB)
odvoz komunálneho odpadu za mesiac január 2011
Odvoz plastového odpadu január 2011
plastové nádoby 120 lit.
BINS s.r.o Nitra (618.39 kB)
telefonne hovory január 2011
T Com Bratislava (700.86 kB)
telefonne hovory jauár 2011
T Com Bratislava (579.17 kB)
telefonne hovory MŠ január 2011
vodné
elektrická energia - zdrav. stredisko
ZSE Bratislava (614.18 kB)
elektrická energia MŠ
ZSE Bratislava (639.95 kB)
elektrická energia - obec Horný Bar
ZSE Bratislava (515.77 kB)
Týždenník Žitný Ostrov
Právne služby pre obce
JUDr. Guťan (380.60 kB)
monitor, Wifi router
Nirvana Club (412.59 kB)
telefon Ocu
telefonne hovory Ocu
telefonne hovory Ocu
kominárske práce - MŠ Horný Bar
Kominarske služby (530.24 kB)
kominárske práce - OcU, zdravotné stredisko
strava na deň dôchodcov
Nagy Vojtech (523.96 kB)
jedálne kupóny
Zneškodnenie odpadu
Pura s.r.o (522.80 kB)