Júl 2011

zemný plyn obce
telefonne hovory Ocu
T-Com Bratislava (884.23 kB)
telefonne hovory MŠ
T-Com Bratislava (543.02 kB)
telefonne hovory Ocu
T-Com Bratislava (488.70 kB)
kopírovací papier A4
predplatné na týždenník Žitný ostrov - Csalloköz
poskytovanie právnych služieb
elektrická energia MŠ
elektrická energia
ZSE Elektrika a.s. (628.69 kB)
elektrická energia
vodné za II. štvrťrok 2011
vodné MŠ Hiorný Bar
zapožičanie pôdia na obecný den
Telefonne hovory ocu
telefonne hovory ocu
telefonne hovory ocu