august 2011

zemný plyn
vodné
ZVS Nitra (536.45 kB)
uloženie odpadu
odborné prehliadky plynových zariadení - Kultúrny dom Horný Bar
odborné prehliadky plynových zariadení kultúrny dom Šuľany
Gas-plynoservis (516.88 kB)
odvoz komunálneho odpadu
Hracia zostava+ montáž - 2 ks na detské ihrisko Horný Bar , Šuľany
FUN TIME s.r.o (540.01 kB)
Telefone hovory - Materká škola Horný Bar
telefonne hovory - OcU
telefonne hovory OcU
Preprava osôb / Fubalisti/
elektrická energia obce
elektrická energia MŠ
Elektrická energia
stravné lístky
Fa za vykonaný audit
Telefonne hovory OcU
Telefonne hovory OcU
Telefonne hovory OcU
Kopírovací papier
poskytovanie právnych služieb pre obce
Plastové nádoby na komunálny odpad
BINS s.r.o Nitra (557.32 kB)
Tlačivá pre materskú školu