júl 2012

Výzva na verejnú súťaž na opravu stropy materskej školy v Hornom Bare