Apríl 2014

Zverejnenie zámeru priameho predaja nehn. majetku obce a výzva na podávanie cenových ponúk