Formuláre-tlačivá

Kontakt pre informácie o daniach a poplatkoch:

Obec Horný Bar, 930 33 Horný Bar č. 184

e- mailová adresa: ocubetka@azet.sk

Formuláre na stiahnutie:

Cintorín (5)

Daň z nehnutel. (3)

Poplatky za psa (2)

Všeobecne záväzné nariadenia (5)