Tartalom

Aktualitások

udalosti-v-obci/aktuality/

 

Figyelem !!!

Felbár község, mint az ingatlanadó, az ebadó és a kommunális hulladék és építési törmelék helyi illeték- és adókezelője felhívja a lakosok, adófizetők figyelmét a hátralékaik befizetésére. Az ingatlanadót a Tt. 582/2004 sz., a helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló többször módosított törvénye, valamint  Felbár község képviselő-testülete által jóváhagyott 1/2018 sz., adókról és a háztartási hulladék helyi illetékéről szóló, többször módosított általános érvényű rendelete szabályozza.

Ezúton f e l s z ó l í t j u k azokat a lakosokat, akik eddig még nem fizették be ingatlanadójukat, valamint a kommunális hulladék illetékét a 2020-es évre, vagy az előző évekre, hogy hátralékaikat legkésőbb 2021.1.31-ig fizessék be a községi hivatalban, vagy a határozaton feltüntetett számlaszámon, elkerülve az esetleges szankciókat, végrehajtási eljárást.

 

Üzenetek