Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
részletes keresés
Horný Bar
részletes keresés

Süly község

Süly község

 

sul1 Süly középkori gótikus templomát többször átépítették. Védőszentje Szent Anna. Eredetileg késő reneszánsz ízlést tükrözött a XVII. században épült tornyos várkastély, amelyből az átépítések után mára egyedül a falak maradtak meg. A községet 1960-ban közigazgatásilag Felbárhoz csatolták. Nevével először egy 1237-ből származó oklevélben találkozunk Seul alakban. További megjelenési formái: 1423-ban Possessio regalis Seul, 1773-ban Süüly, 1948-ban Šulany.

1237-ben pozsonyi várbirtok, majd 1445-ben Temesközi Bálint pozsonyi várkapitány birtokába kerül. E században birtokos még itt a Bittó és Hideghéthy család is. Az 1553. évi portális összeírásban Bávonyi Mihály és Angyal Márton 4-4 portával szerepel, de a század második felében birtokos még itt a Sülyi család is. A XVII. században legnagyobb birtokosok itt a Maholányiak.

sul2 1737-ben özv. Maholányi Tamásné itteni birtokát átengedi Unger Sámelnek. Majd a Zichyéké, ezután pedig az Ullmann család birtoka. A XX. század elején özv. Batthyány Józsefnének volt itt nagyobb birtoka. Az 1828. évi Nagy Lajos-féle összeírásban 24 házzal és 251 lakossal szerepel.
1851-ben (Fényes Elek, i.m. 48. old.): Süly magyar falu, Pozsony vármegyében, Vajkához 3 órányira, közel az öreg Dunához; 235 katolikus lakossal. Szántóföldje nem sok, de jó; fája, legelője a Duna szigeteiben bőséggel. Gyümölcse sok; nevezetes az uraság nagy és szép gyümölcsöse a Duna egyik szigetében. Örökös földesura: gr. Zichy Ferraris, de most Ullman bírja. Utolsó postája Somorja.

sul3A XX. század elején (Borovszky (1), i.m. 112. old.) Süly, dunamenti kisközség, 33 házzal és 250 róm. kath. vallású magyar lakossal; most nincs temploma; a községnek postája Felbár, távírója Bős. Területe 1620 katasztrális hold volt, de a dunai szigetek elegendő fát, gyümölcsöt, szénát biztosítottak. Ez az állapot 1918-ig tartott; ekkor a Duna határfolyóvá vált. Süly községet az első Csehszlovák Köztársasághoz csatolták, az eddig birtokában levő szigetekből (a folyó bal oldalán elterülő települések birtokaiból, Tejfalutól Vajkán keresztül egészen Keszölcésig) kialakult a Dunasziget nevű falu, mely Magyarországhoz került.

sul4Római katolikus temploma, gótikus stílusban, a XVI. század első felében épült. Már a XV., majd a XVII. században átépítették, s formáit a XVIII. században barokk stílusban átalakították. Védőszentje Szent Anna. Síkmennyezetű egyhajós belső tere poligonális szentélyzáródásban ér véget. A presbitériumban keresztboltozatot alkalmaztak. Legutóbb 1989-1991 között felújították.
Hajdanán várkastélya is volt a falunak, mely a későbbiekben kolostor lett, a XX. században gabonatárnak használták. A kétemeletes, négyzetes alaprajzú tornyos várkastély kései reneszánsz stílusban, valószínűleg a XVII. században épült; az átépítések után mára csupán a falak maradtak meg az egykori építményből, az úgynevezett Hanák-kastélyból.

 

Horný Bar