Obsah

 

 

Oznam .pdf (59.84 kB)

 

Ertesites- Rozhlas.pdf (52.4 kB)

 

 

 

Sčítanie obyvateľov 15.2.2021 - 31.3.2021
Népszámlálás 2021.02.15. - 2021.03.31.

 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej repub-like trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

 

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Viac informácií na : https://www.scitanie.sk/

 

 

 

Opatrenie ŠÚ SR o preukaze asistenta.pdf (614.71 kB)

Opatrenie ŠÚ SR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zistených údajov.pdf (1.3 MB)

Opatrenie ŚÚ SR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta.pdf (153.09 kB)

Metodický pokyn ŠÚ SR z 9.10.2020.pdf (312.31 kB)

 

Viac informácií na : https://www.scitanie.sk/

 

 

Link na najčastejšie otázky k SODB 2021

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

 

Letáky  a  plagáty:

SODB_Inzercia_A4.pdf (70.31 kB)

SODB_DL_Letak.pdf (79.39 kB)

SODB_Inzercia_2_A4.pdf (657.36 kB)

Link s informatívnym videom na webstránku obce :

http://Link s informatívnym videom na webstránku obce

alternatívne :

https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPyKVMTuGRUo

 

Otázky a odpovede k SODB :

https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s