Obsah

Štatistické údaje o obci

Počet obyvateľov  k 31.12.2020  -   1235

 

Počet obyvateľov  k 30.06.2018  - 1220

Počet  obyvateľov  k  01.01.2018   -  1213   /Horný Bar 791, Šuľany 422/

 

Obyvateľstvo podľa pohlavia a veku - 1970, 1980, 1991, 2001,2006

1970

1980

1991

2001

2006

pred produktívnom veku v %

v produktívnom veku v %

po produktívnom veku v %

1299

1157

1038

1075

1243

17,2

62,0

20,7

 

Obyvateľstvo podľa národnosti - 2006

slovenská

česká

moravská

poľská

maďarská

ukrajinská

rusinská

rómska

227

4

-

-

1012

-

-

-

 

Obyvateľstvo podľa náboženstva - 2006

rímsko-katolík

grécko-katolík

evanjelický

reformovaný

náb. spol. Jehovovi sv.

1227

2

3

10

1

 

Nasjtaršia obyvateľka - Šuľany: Rozália Nagyová, 1929

Najstaršia obyvateľka - Horný Bar: Helena Soósová, 1930