Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Štatistické údaje

k  01.06.2022  :

Najstaršia obyvateľka obce Horný Bar časť Šuľany:     Alžbeta  Brezovská  /1934/

Najstaršia obyvateľka obce Horný Bar:                            Julia Bodóová  /1931 /

 

Počet obyvateľov   k 31.12.2022  -  1276

 

Počet obyvateľov k 01.01.2021 - 1244

Z toho muži  -  642  /51,61 % /      ženy  -  602  /48,39 %/

 

Obyvateľstvo podľa národnosti: k 01.01.2021

Slovenská       -     295    -   23,71 %

Maďarská        -     923    -   74,20 %

Rómská           -         5    -    0,40 %

Česká              -          7    -    0,56 %

Iná                   -          2    -    0,16 %

Nezistená        -        12    -    0,96 %

 

Obyvateľstvo podľa ekonomických vekových skupín k 01. 01. 2021:

Predproduktívny vek    / 0 - 14 /         161     12,94 %

Produktívny vek           /15-  64/          852     68,49 %

Poproduktívny vek       / 65 a viac/      231     18,57 %

 

 

Počet obyvateľov  k 31.12.2020  -   1235

Počet obyvateľov  k 30.06.2018  - 1220

Počet  obyvateľov  k  01.01.2018   -  1213   /Horný Bar 791, Šuľany 422/

 

Obyvateľstvo podľa pohlavia a veku - 1970, 1980, 1991, 2001,2006

1970

1980

1991

2001

2006

pred produktívnom veku v %

v produktívnom veku v %

po produktívnom veku v %

1299

1157

1038

1075

1243

17,2

62,0

20,7

 

Obyvateľstvo podľa národnosti - 2006

slovenská

česká

moravská

poľská

maďarská

ukrajinská

rusinská

rómska

227

4

-

-

1012

-

-

-

 

Obyvateľstvo podľa náboženstva - 2006

rímsko-katolík

grécko-katolík

evanjelický

reformovaný

náb. spol. Jehovovi sv.

1227

2

3

10

1

 

 

 

 

 

 

Horný Bar