Obsah

Dane a poplatky

Kontakt pre informácie o daniach a poplatkoch:

Obec Horný Bar, 930 33 Horný Bar č. 184

Alžbeta Varjúová, tel. 0918 34 44 94

e- mailová adresa: ocuvarjuova@hornybar.sk

 

Tlačivá a formuláre:

Daň z nehnut.

DzN - vznik, zanik, zmena - tlacivo Stiahnuté: 92x | 24.02.2018

DzN - dohoda spoluvlastnikov Stiahnuté: 29x | 24.02.2018

Poplatky za psa

Nahlásenie psa Stiahnuté: 79x | 24.02.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 30x | 24.02.2018

Cintorín

Mapa cintorína Horný bar Stiahnuté: 87x | 21.05.2018

Mapa cintorína Šulany Stiahnuté: 102x | 24.02.2018

Dotazník k zmluve Stiahnuté: 39x | 24.02.2018

Povinnosti návštevníkov Stiahnuté: 51x | 24.02.2018

Podmienky a cenník Stiahnuté: 37x | 24.02.2018

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN - nakladanie s majetkom obce Stiahnuté: 70x | 24.02.2018

VZN pitná voda Stiahnuté: 37x | 24.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 28x | 24.02.2018

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Stiahnuté: 38x | 24.02.2018

poskytovanie soc. služieb VZN Stiahnuté: 79x | 24.02.2018

Stránka

  • 1