Obsah

Dane a poplatky

Kontakt pre informácie o daniach a poplatkoch:

Obec Horný Bar, 930 33 Horný Bar č. 184

Alžbeta Varjúová, tel. 0918 34 44 94

e- mailová adresa: ocuvarjuova@hornybar.sk

 

Tlačivá a formuláre:

Daň z nehnut.

DzN - vznik, zanik, zmena - tlacivo Stiahnuté: 110x | 24.02.2018

DzN - dohoda spoluvlastnikov Stiahnuté: 45x | 24.02.2018

Poplatky za psa

Nahlásenie psa Stiahnuté: 95x | 24.02.2018

Odhlásenie psa Stiahnuté: 46x | 24.02.2018

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN - nakladanie s majetkom obce Stiahnuté: 132x | 24.02.2018

VZN pitná voda Stiahnuté: 56x | 24.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 53x | 24.02.2018

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Stiahnuté: 60x | 24.02.2018

poskytovanie soc. služieb VZN Stiahnuté: 111x | 24.02.2018

Stránka

  • 1