Obsah

Dane a poplatky

Kontakt pre informácie o daniach a poplatkoch:

Obec Horný Bar, 930 33 Horný Bar č. 184

Alžbeta Varjúová, tel. 0918 34 44 94

e- mailová adresa: ocuvarjuova@hornybar.sk

 

Tlačivá a formuláre:

Daň z nehnut.

VZN k dani z nehnuteľnosti platné od 01.01.2019 Stiahnuté: 148x | 11.01.2019

Tlačivo na vznik a zánik k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 155x | 12.10.2018

DzN - dohoda spoluvlastnikov Stiahnuté: 202x | 24.02.2018

Oznámenie o vzniku- zániku k DZN Stiahnuté: 128x | 12.10.2018

Všeobecné záväzné nariadenie -daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 161x | 16.12.2019

Poplatky za psa

Ako nahlásť psa Stiahnuté: 146x | 12.10.2018

Tlačivo na vznik-zánik- daň za psa Stiahnuté: 147x | 12.10.2018

Príloha k priznaniu Stiahnuté: 129x | 12.10.2018

Všeobecné záväzné nariadenie- pes Stiahnuté: 175x | 12.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenia- iné ako na miestne dane

VZN - nakladanie s majetkom obce Stiahnuté: 312x | 24.02.2018

VZN pitná voda Stiahnuté: 300x | 24.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 267x | 24.02.2018

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Stiahnuté: 225x | 24.02.2018

poskytovanie soc. služieb VZN Stiahnuté: 242x | 24.02.2018

Stránka

  • 1