Obsah

Beíratás az óvodába Stiahnuté: 70x | 22.04.2020

Feltételek a beíratáshoz-óvoda Felbár Stiahnuté: 47x | 22.04.2020

Információ -bünmegelözés-koronavírus Stiahnuté: 15x | 03.04.2020

Leták 1 -koronavírus Stiahnuté: 19x | 27.03.2020

Leták 2 - koronavírus Stiahnuté: 15x | 27.03.2020

NATUR-PACK verejnosti Stiahnuté: 24x | 20.03.2020

Nová mobilná aplikácia Stiahnuté: 33x | 24.02.2020

Odporúčanie odbvoru prevencie kriminality Stiahnuté: 19x | 01.04.2020

Odvoz tekutého odpadu Stiahnuté: 14x | 23.06.2020

Opatrednie-africký mor ošípaných Regionálna veterinárna a port. správa Stiahnuté: 12x | 24.04.2020

Opatrenia - regionálna beterinárna a potr. správa Stiahnuté: 9x | 28.05.2020

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR Stiahnuté: 10x | 06.05.2020

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR Stiahnuté: 12x | 06.05.2020

Opatrenie Uradu verejného zdravotnictva SR pri ohrozeni verejného zdravia Stiahnuté: 14x | 16.03.2020

Oznámenie pre občanov - prevencia kriminality-koronavírus Stiahnuté: 17x | 03.04.2020

Podmienky prijímania do MŠ Stiahnuté: 13x | 22.04.2020

Upozornenie Prezídia HaZZ Stiahnuté: 28x | 12.02.2020

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 Stiahnuté: 13x | 19.03.2020

Usmernenie hlavné hygienika SR- karanténa Stiahnuté: 17x | 11.03.2020

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény Stiahnuté: 13x | 16.03.2020

Stránka