Obsah

2021

uznesenie vlády - predĺženie núdzoveho stavu Stiahnuté: 9x | 18.03.2021

Oznámenie COVID 19 Stiahnuté: 70x | 25.01.2021

2020

COVID - 19 informácia zo dňa 06.11.2020 Stiahnuté: 51x | 06.11.2020

Nariadenie obce o uzavretí MŠ Stiahnuté: 40x | 06.11.2020

uznesenie vlády - núdzový stav Stiahnuté: 57x | 23.10.2020

Všetky platné opatrenia UVZ zo dňa 14.10.2020 Stiahnuté: 54x | 15.10.2020

Opatrenie UVZ od 15.10.2020-rúška Stiahnuté: 26x | 15.10.2020

Opatrenia UVZ od 15.10.2020 Stiahnuté: 26x | 15.10.2020

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných Stiahnuté: 28x | 15.10.2020

Jesenná celoplošná deratizácia Stiahnuté: 74x | 08.10.2020

Aktiálne platné oúatrenia od 01.10.2020 Stiahnuté: 31x | 05.10.2020

Opatrenia Úradu ver. zdravia-hranice Stiahnuté: 33x | 01.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravia-rúška Stiahnuté: 31x | 01.10.2020

usmernenia - covid 19 Stiahnuté: 30x | 01.10.2020

Prerušeie distribúcie elektriny - 21.09.2020 Stiahnuté: 60x | 27.08.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 18.09.2020 Stiahnuté: 60x | 27.08.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 17.09.2020 Stiahnuté: 64x | 27.08.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 16.09.2020 Stiahnuté: 54x | 27.08.2020

Odvoz tekutého odpadu Stiahnuté: 89x | 23.06.2020

Opatrenia - regionálna veterinárna a potr. správa Stiahnuté: 56x | 27.08.2020

Stránka