Obsah

2020

Prerušeie distribúcie elektriny - 21.09.2020 Stiahnuté: 31x | 27.08.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 18.09.2020 Stiahnuté: 33x | 27.08.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 17.09.2020 Stiahnuté: 34x | 27.08.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 16.09.2020 Stiahnuté: 23x | 27.08.2020

Odvoz tekutého odpadu Stiahnuté: 51x | 23.06.2020

Opatrenia - regionálna veterinárna a potr. správa Stiahnuté: 28x | 27.08.2020

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR Stiahnuté: 28x | 06.05.2020

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR Stiahnuté: 27x | 06.05.2020

Opatrednie-africký mor ošípaných Regionálna veterinárna a port. správa Stiahnuté: 30x | 24.04.2020

Oznámenie pre občanov - prevencia kriminality-koronavírus Stiahnuté: 35x | 03.04.2020

Információ -bünmegelözés-koronavírus Stiahnuté: 32x | 03.04.2020

Odporúčanie odbvoru prevencie kriminality Stiahnuté: 39x | 01.04.2020

Leták 2 - koronavírus Stiahnuté: 33x | 27.03.2020

Leták 1 -koronavírus Stiahnuté: 36x | 27.03.2020

NATUR-PACK verejnosti Stiahnuté: 49x | 20.03.2020

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 Stiahnuté: 32x | 19.03.2020

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény Stiahnuté: 29x | 16.03.2020

Opatrenie Uradu verejného zdravotnictva SR pri ohrozeni verejného zdravia Stiahnuté: 31x | 16.03.2020

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 Stiahnuté: 35x | 12.03.2020

Usmernenie hlavné hygienika SR- karanténa Stiahnuté: 33x | 11.03.2020

Stránka