Obsah

2020

COVID - 19 informácia zo dňa 06.11.2020 Stiahnuté: 25x | 06.11.2020

Nariadenie obce o uzavretí MŠ Stiahnuté: 16x | 06.11.2020

uznesenie vlády - núdzový stav Stiahnuté: 34x | 23.10.2020

Všetky platné opatrenia UVZ zo dňa 14.10.2020 Stiahnuté: 12x | 15.10.2020

Opatrenie UVZ od 15.10.2020-rúška Stiahnuté: 8x | 15.10.2020

Opatrenia UVZ od 15.10.2020 Stiahnuté: 7x | 15.10.2020

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných Stiahnuté: 9x | 15.10.2020

Jesenná celoplošná deratizácia Stiahnuté: 36x | 08.10.2020

Aktiálne platné oúatrenia od 01.10.2020 Stiahnuté: 12x | 05.10.2020

Opatrenia Úradu ver. zdravia-hranice Stiahnuté: 12x | 01.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravia-rúška Stiahnuté: 11x | 01.10.2020

usmernenia - covid 19 Stiahnuté: 12x | 01.10.2020

Prerušeie distribúcie elektriny - 21.09.2020 Stiahnuté: 41x | 27.08.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 18.09.2020 Stiahnuté: 43x | 27.08.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 17.09.2020 Stiahnuté: 45x | 27.08.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 16.09.2020 Stiahnuté: 34x | 27.08.2020

Odvoz tekutého odpadu Stiahnuté: 65x | 23.06.2020

Opatrenia - regionálna veterinárna a potr. správa Stiahnuté: 37x | 27.08.2020

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR Stiahnuté: 39x | 06.05.2020

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR Stiahnuté: 37x | 06.05.2020

Stránka