Obsah

Tlačivá - formuláre

Cintorín

Dotazník k zmluve Stiahnuté: 210x | 20.02.2018

Mapa cintorína Horný bar Stiahnuté: 222x | 20.02.2018

Mapa cintorína Šulany Stiahnuté: 174x | 20.02.2018

Podmienky a cenník Stiahnuté: 212x | 20.02.2018

Povinnosti návštevníkov Stiahnuté: 226x | 20.02.2018

Daň z nehnutel.

DzN - dohoda spoluvlastnikov Stiahnuté: 250x | 20.02.2018

Oznámenie - tlačivo Stiahnuté: 289x | 14.03.2018

Poplatky za psa

Odhlásenie psa Stiahnuté: 277x | 14.03.2018

Žiadosť Stiahnuté: 325x | 14.03.2018

Evidencia obyvateľstva

Zrušenie prechodneho pobytu na návrh majiteľa Stiahnuté: 129x | 03.10.2018

Zrušenie trvalého pobytu na návrh majiteľa RD Stiahnuté: 127x | 03.10.2018

Komunálny odpad

Odvoz plastu v roku 2019 Stiahnuté: 162x | 15.01.2019

Ohlásenie - Vznik/zánik pre PO Stiahnuté: 147x | 03.10.2018

Ohlásenie - Vznik/zánik pre FO Stiahnuté: 152x | 03.10.2018

Užívanie verejného priestranstva

Oznámenie zámeru užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 133x | 03.10.2018

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 137x | 03.10.2018

Verejné kultúrno-spoločenské podujatie

Oznámenie o konaní verejného kult.- spol. podujatia Stiahnuté: 152x | 03.10.2018

Stránka

  • 1