Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Úradná tabuľa

Oznamy

Vyvesené: 18. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 18. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 2021 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 16. 12. 2020 Dátum zvesenia: 17. 12. 2023
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 16. 12. 2020 Dátum zvesenia: 17. 12. 2023

Hospodárenie

Vyvesené: 29. 3. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 16. 12. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnenie stavby- líniová stavba NEVITEL a.s. Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 13. 5. 2022 Dátum zvesenia: 29. 5. 2025

Voľby

Vyvesené: 18. 7. 2022 Dátum zvesenia: 31. 10. 2022
Vyvesené: 13. 6. 2022 Dátum zvesenia: 31. 10. 2022
Vyvesené: 13. 6. 2022 Dátum zvesenia: 31. 10. 2022
Vyvesené: 13. 6. 2022 Dátum zvesenia: 31. 10. 2022
Vyvesené: 13. 6. 2022 Dátum zvesenia: 31. 10. 2022

Doručenie písomnosti

Doručenie písomnosti- A.Sipos Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 2. 8. 2022 Dátum zvesenia: 18. 8. 2022

Odpadové hospodárstvo

Vyvesené: 29. 3. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 3. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 13. 10. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Projekty , dotácie

Vyvesené: 25. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Upzornenia, výzvy /Polícia, požiarnici , ministerstvá

Vyvesené: 13. 4. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 29. 3. 2022 Dátum zvesenia: 31. 1. 2023
Vyvesené: 23. 3. 2022 Dátum zvesenia: 30. 11. 2022
Vyvesené: 4. 3. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 4. 3. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 28. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 28. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Horný Bar