Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Rozhodnutie o umiestnenie stavby- líniová stavba NEVITEL a.s.

Registratúrna značka: 24/2022-00003/SOcÚ

Číslo registratúrneho záznamu: 24/2022

Dátum zvesenia: 29. 5. 2025 Zodpovedá: Správca Webu Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Horný Bar