Obsah

Verejná súťaž

Rok 2013

Obchodná verejná súťaž stavebných pozemkov Stiahnuté: 83x | 20.02.2018

Verejná súťaž-katastrálna mapa Horný Bar Stiahnuté: 39x | 20.02.2018

Verejná súťaž-katastrálna mapa Šuľany Stiahnuté: 32x | 20.02.2018

Rok 2014

Výzva na predloženie ponuky -maliarske práce Stiahnuté: 87x | 20.02.2018

Výzva na predloženie ponuky-maliarske práce ZŠ Horný Bar Stiahnuté: 58x | 20.02.2018

Zverejnenie zámeru priameho predaja Stiahnuté: 28x | 20.02.2018

zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 62x | 20.02.2018

Rok 2015

Ponuka na prenájom - bufet pri športovom ihrisku Stiahnuté: 34x | 20.02.2018

Ponuka na prenájom - bufet v kultprnom dome Horný Bar ( Stiahnuté: 106x | 20.02.2018

Verejná súťaž na pozemok v Šuľanoch Stiahnuté: 54x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar - podlimitná zákazka 2 Stiahnuté: 46x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar- podlimitná zákazka Stiahnuté: 54x | 20.02.2018

Rok 2016

ponuka na prenájom Stiahnuté: 91x | 20.02.2018

Predaj pozemkov Šuľany Stiahnuté: 125x | 20.02.2018

Stránka

  • 1