Obsah

Verejná súťaž

Rok 2013

Obchodná verejná súťaž stavebných pozemkov Stiahnuté: 103x | 20.02.2018

Verejná súťaž-katastrálna mapa Horný Bar Stiahnuté: 61x | 20.02.2018

Verejná súťaž-katastrálna mapa Šuľany Stiahnuté: 66x | 20.02.2018

Rok 2014

Výzva na predloženie ponuky -maliarske práce Stiahnuté: 107x | 20.02.2018

Výzva na predloženie ponuky-maliarske práce ZŠ Horný Bar Stiahnuté: 79x | 20.02.2018

Zverejnenie zámeru priameho predaja Stiahnuté: 57x | 20.02.2018

zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 82x | 20.02.2018

Rok 2015

Ponuka na prenájom - bufet pri športovom ihrisku Stiahnuté: 63x | 20.02.2018

Ponuka na prenájom - bufet v kultprnom dome Horný Bar ( Stiahnuté: 133x | 20.02.2018

Verejná súťaž na pozemok v Šuľanoch Stiahnuté: 74x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar - podlimitná zákazka 2 Stiahnuté: 74x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar- podlimitná zákazka Stiahnuté: 82x | 20.02.2018

Rok 2016

ponuka na prenájom Stiahnuté: 113x | 20.02.2018

Predaj pozemkov Šuľany Stiahnuté: 144x | 20.02.2018

Stránka

  • 1