Obsah

Verejná súťaž

Rok 2013

Obchodná verejná súťaž stavebných pozemkov Stiahnuté: 60x | 20.02.2018

Verejná súťaž-katastrálna mapa Horný Bar Stiahnuté: 30x | 20.02.2018

Verejná súťaž-katastrálna mapa Šuľany Stiahnuté: 23x | 20.02.2018

Rok 2014

Výzva na predloženie ponuky -maliarske práce Stiahnuté: 80x | 20.02.2018

Výzva na predloženie ponuky-maliarske práce ZŠ Horný Bar Stiahnuté: 52x | 20.02.2018

Zverejnenie zámeru priameho predaja Stiahnuté: 20x | 20.02.2018

zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 57x | 20.02.2018

Rok 2015

Ponuka na prenájom - bufet pri športovom ihrisku Stiahnuté: 24x | 20.02.2018

Ponuka na prenájom - bufet v kultprnom dome Horný Bar ( Stiahnuté: 58x | 20.02.2018

Verejná súťaž na pozemok v Šuľanoch Stiahnuté: 41x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar - podlimitná zákazka 2 Stiahnuté: 34x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar- podlimitná zákazka Stiahnuté: 46x | 20.02.2018

Rok 2016

ponuka na prenájom Stiahnuté: 84x | 20.02.2018

Predaj pozemkov Šuľany Stiahnuté: 76x | 20.02.2018

Stránka

  • 1