Obsah

VZN

Rok 2019

Všeobecné záväzné nariadenie K.O. 2020 Stiahnuté: 35x | 06.12.2019

Všeobecné záväzné nariadenie -KO na rok 2020- návrh Stiahnuté: 24x | 19.11.2019

Všeobecné záväzne nariadenie k dani z nehnuteľnosti od r.2019 Stiahnuté: 94x | 15.02.2019

Návrh dodatku k VZN č. 2/216 Stiahnuté: 78x | 22.02.2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2016 o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach Stiahnuté: 73x | 22.02.2019

Rok 2018

VZN školské obvody Stiahnuté: 526x | 10.03.2018

VZN Dań z nehnuteľnost za r.2019 Stiahnuté: 86x | 11.01.2019

VZN 2018 Daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 465x | 16.12.2019

Rok 2016

VZN č. 1 /2016 - odpad Stiahnuté: 400x | 20.02.2018

VZN KO 2016 Stiahnuté: 136x | 20.02.2018

VZN ambulantný predaj Stiahnuté: 145x | 20.02.2018

Včeovecné záv. nariadenie MŠ ŠJ ŠK Stiahnuté: 201x | 20.02.2018

VZN školská jedáleň Stiahnuté: 205x | 20.02.2018

Rok 2015

VZN obce Horný Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 181x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar - trhový poriadok Stiahnuté: 206x | 20.02.2018

Rok 2012

VZN - Poskytovanie dotácií Stiahnuté: 168x | 22.02.2018

VZN-pes 2013 Stiahnuté: 155x | 20.02.2018

VZN-predajné automaty Stiahnuté: 144x | 20.02.2018

poskytovanie soc. služieb VZN Stiahnuté: 131x | 20.02.2018

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Stiahnuté: 160x | 20.02.2018

Stránka