Obsah

Zápisnice

Rok 2013

2018

Zápisnica zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva 14.03.2013 Stiahnuté: 145x | 20.02.2018

Zápisnica z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 6.6.2013 Stiahnuté: 123x | 20.02.2018

zápisnica 5.9.2013 Stiahnuté: 159x | 20.02.2018

Stránka