Obsah

Zápisnice

Rok 2014

2018

zápisnica zo zasadnutia obecneho zastupiteľstva 2.10.2014 Stiahnuté: 178x | 20.02.2018

Rok 2013

2018

Zápisnica zo zasadnutí obecného zastupiteľstva Horný Bar 13.12.2012 Stiahnuté: 190x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva 14.03.2013 Stiahnuté: 192x | 20.02.2018

Zápisnica z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 6.6.2013 Stiahnuté: 182x | 20.02.2018

zápisnica 5.9.2013 Stiahnuté: 191x | 20.02.2018

Stránka