Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Faktúry, zmluvy, objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 12. 2019

Dodatok k zmluve o úvere

531/CC/18-D1

14 674,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s

Obec Horný Bar

18. 11. 2019

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

14/2019

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Horný Bar

15. 11. 2019

Zmluva o dielo

132019

12 275,18 EUR

PLAST THERM-okná, s. r. o.

Obec Horný Bar

11. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb

091002/2019

1 500,00 EUR

Obec Horný Bar

Regio Solution s.r.o

4. 10. 2019

nájomná zmluva

22019

2 500,00 EUR

Obec Horný Bar

Senior care Horný Bar a.s.

22. 7. 2019

Kúpna zmluva

1

1 950,00 EUR

Csémy Balázs, Nathalie Valerie Érsek

Obec Horný Bar

27. 6. 2019

Zmluva o vykonaní auditu

12019

500,00 EUR

Obec Horný Bar

Šimončič Igor Stanislav Doc. Ing. CSc.

18. 6. 2019

zmluva o poskytnutí dotácie

14-2-S/2019

770,00 EUR

Obec Horný Bar

Trnavský samosprávny kraj

22. 5. 2019

zmluva o poskytnutí dotácie

39572

3 000,00 EUR

Obec Horný Bar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

22. 5. 2019

zmluva o poskytnutí dotácie

39571

3 000,00 EUR

Obec Horný Bar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10. 4. 2019

Dohoda spoločných prevádzkovateľov

3/2019

Neuvedené

Obec Horný Bar

Vodohospodárska výstavba š.p.

10. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb

0307-2019

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Obec Horný Bar

Mgr.Dávid Vadkerti-Prosper

29. 3. 2019

Mandátna zmluva

1

Neuvedené

Obec Horný Bar

Ďurenec Karol Ing arch.

29. 3. 2019

Zmluva o dielo

01/2019

21 700,00 EUR dvadsaťjedentisícsedemsto

Obec Horný Bar

Coplák Jaroslav Ing. arch.

6. 2. 2019

Zmluva o dielo

12019

11 629,45 EUR jedenásťtisícšesťstodvadsaťdeväť eur štyridsaťpäť centov

Obec Horný Bar

M.Cup Production s.r.o

28. 12. 2018

Dodatok č,. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1306/2017/UZ

1306/2017/UZ

20 000,00 EUR

Obec Horný Bar

Všeobecná úverová banka a.s

18. 12. 2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121846610

Neuvedené

Obec Horný Bar

Západoslovenská distribučná a.s.

18. 12. 2018

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii a postúpení práv stavebníka

101979/2018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

12. 12. 2018

Dodatok č. 1. k zmluve o zriadení vecného bremena

12018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Západoslovenská distribučná a.s.

6. 12. 2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

10/2018

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Obec Horný Bar

Občianske združenie Kukkonia

4. 12. 2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

18-120-01545

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Horný Bar

Fond na podpopru kultúry národnostných menšín

23. 11. 2018

Zmluva o dielo

9/2018

13 702,70 EUR stinásťtisícsedemstodva eur sedemdesiat centov

Obec Horný Bar

PLAST THERM-okná, s. r. o.

23. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu na hasičskú zbrojnicu v Šuľanoch - 1. etapa

2018-003143

27 417,58 EUR dvadsaťsedemtisícštyristosedemnásť eur päťdesiatosem centov

Obec Horný Bar

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu a rozvoj športu na rok 2018

707/2018

8 500,00 EUR oemtisícpäťsto

Obec Horný Bar

Úrad vlády SR

7. 11. 2018

Zmluva o zriadení vecných premien

181214-1818500027-ZoS-VB

Neuvedené

Obec Horný Bar

Západoslovenská distribučná a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 251-275 z 295
Horný Bar