Obsah

VZN

Rok 2018

VZN školské obvody Stiahnuté: 64x | 10.03.2018

VZN 2018 Daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 37x | 10.03.2018

Rok 2016

VZN č. 1 /2016 - odpad Stiahnuté: 10x | 20.02.2018

VZN KO 2016 Stiahnuté: 9x | 20.02.2018

VZN ambulantný predaj Stiahnuté: 6x | 20.02.2018

Včeovecné záv. nariadenie MŠ ŠJ ŠK Stiahnuté: 31x | 20.02.2018

VZN školská jedáleň Stiahnuté: 21x | 20.02.2018

Rok 2015

VZN obce Horný Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 20x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar - trhový poriadok Stiahnuté: 19x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 8x | 20.02.2018

Rok 2012

VZN - Poskytovanie dotácií Stiahnuté: 20x | 22.02.2018

VZN - Verejné prostredie Stiahnuté: 7x | 22.02.2018

VZN- dan z nehnuteľnosti 2013 Stiahnuté: 28x | 22.02.2018

VZN-nevýherné automaty Stiahnuté: 18x | 20.02.2018

VZN -Komunálny odpad 2013 Stiahnuté: 16x | 20.02.2018

VZN-pes 2013 Stiahnuté: 22x | 20.02.2018

VZN-predajné automaty Stiahnuté: 21x | 20.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 26x | 20.02.2018

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Stiahnuté: 26x | 20.02.2018

poskytovanie soc. služieb VZN Stiahnuté: 17x | 20.02.2018

Stránka