Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Faktúry, zmluvy, objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 6. 2019

zmluva o poskytnutí dotácie

14-2-S/2019

770,00 EUR

Obec Horný Bar

Trnavský samosprávny kraj

22. 5. 2019

zmluva o poskytnutí dotácie

39572

3 000,00 EUR

Obec Horný Bar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

22. 5. 2019

zmluva o poskytnutí dotácie

39571

3 000,00 EUR

Obec Horný Bar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10. 4. 2019

Dohoda spoločných prevádzkovateľov

3/2019

Neuvedené

Obec Horný Bar

Vodohospodárska výstavba š.p.

10. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb

0307-2019

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Obec Horný Bar

Mgr.Dávid Vadkerti-Prosper

29. 3. 2019

Mandátna zmluva

1

Neuvedené

Obec Horný Bar

Ďurenec Karol Ing arch.

29. 3. 2019

Zmluva o dielo

01/2019

21 700,00 EUR dvadsaťjedentisícsedemsto

Obec Horný Bar

Coplák Jaroslav Ing. arch.

6. 2. 2019

Zmluva o dielo

12019

11 629,45 EUR jedenásťtisícšesťstodvadsaťdeväť eur štyridsaťpäť centov

Obec Horný Bar

M.Cup Production s.r.o

28. 12. 2018

Dodatok č,. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1306/2017/UZ

1306/2017/UZ

20 000,00 EUR

Obec Horný Bar

Všeobecná úverová banka a.s

18. 12. 2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121846610

Neuvedené

Obec Horný Bar

Západoslovenská distribučná a.s.

18. 12. 2018

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii a postúpení práv stavebníka

101979/2018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

12. 12. 2018

Dodatok č. 1. k zmluve o zriadení vecného bremena

12018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Západoslovenská distribučná a.s.

6. 12. 2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

10/2018

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Obec Horný Bar

Občianske združenie Kukkonia

4. 12. 2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

18-120-01545

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Horný Bar

Fond na podpopru kultúry národnostných menšín

23. 11. 2018

Zmluva o dielo

9/2018

13 702,70 EUR stinásťtisícsedemstodva eur sedemdesiat centov

Obec Horný Bar

PLAST THERM-okná, s. r. o.

23. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu na hasičskú zbrojnicu v Šuľanoch - 1. etapa

2018-003143

27 417,58 EUR dvadsaťsedemtisícštyristosedemnásť eur päťdesiatosem centov

Obec Horný Bar

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu a rozvoj športu na rok 2018

707/2018

8 500,00 EUR oemtisícpäťsto

Obec Horný Bar

Úrad vlády SR

7. 11. 2018

Zmluva o zriadení vecných premien

181214-1818500027-ZoS-VB

Neuvedené

Obec Horný Bar

Západoslovenská distribučná a.s.

4. 10. 2018

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác

82018

114 844,68 EUR stoštrnásťtisícosemstoštyridsaťstyri eur šesťdesiatosem centov

Obec Horný Bar

Mezei Michal

24. 8. 2018

Zmluva o vykonaní auditu

12018

500,00 EUR

Obec Horný Bar

Šimončič Igor Stanislav Doc. Ing. CSc.

24. 8. 2018

dodatok č. k kúpnej zmluve

12018

2 460,00 EUR

Obec Horný Bar

Helena Horenová

21. 8. 2018

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác

7/2018

29 964,27 EUR dvadsaťdeväťtisícdeväťstošestdesiatštyri 27/100

Obec Horný Bar

Nagy František

9. 8. 2018

Všeobecné obchodné podmienky

62018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

9. 8. 2018

Produktové obchodné podmienky

52018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

9. 8. 2018

Sadzobník

42018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 201-225 z 238
Horný Bar