Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.08.2020

Kúpna zmluva

15/2020

20 136,48 EUR

Kissová Silvia

Obec Horný Bar

24.07.2020

Zmluva o dielo

20/2020KB-018/2020

750,00 EUR

3code s.r.o.

Obec Horný Bar

23.07.2020

Zmluva

14/2020

50,00 EUR

DOG AZYL

Obec Horný Bar

25.06.2020

dodatok ku kúpnej zmluve

13/2020

Neuvedené

Mezei Ivan

Obec Horný Bar

23.06.2020

Zmluva na vývoz a odvoz tekutého odpadu

12/2020

Neuvedené

Bartaloš Ernest

Obec Horný Bar

19.06.2020

Zmluva o dielo

11/2020

34 110,14 EUR

TIM IS s.r.o

Obec Horný Bar

18.06.2020

Zmluva o vykonaní auditu

10/2020

500,00 EUR

Šimončič Igor Stanislav Doc. Ing. CSc.

Obec Horný Bar

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

66-PRcov/OAaVP/4518/2020

1 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Horný Bar

18.06.2020

Mandátna zmluva

9/2020

1 745,00 EUR

Office s.r.o

Obec Horný Bar

15.06.2020

Všeobené obchodné podmienky

8/2020/1

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s

Obec Horný Bar

15.06.2020

Zmluva o bežnom účte

8/2020

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s

Obec Horný Bar

09.06.2020

Mandatná zmluva

7/2020

1 365,12 EUR

Office s.r.o

Obec Horný Bar

02.06.2020

Zmluva o dielo

6/2020

22 849,50 EUR

TIM IS s.r.o

Obec Horný Bar

22.05.2020

Kúpna zmluva

5/2020

680,00 EUR

Mezei Ivan

Obec Horný Bar

01.04.2020

Zmluva

4/2020

Neuvedené

Galileo Corporation, s. r. o.

Obec Horný Bar

01.04.2020

Zmluva

3/2020

Neuvedené

Galileo Corporation, s. r. o.

Obec Horný Bar

01.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3200827

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horný Bar

01.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3200828

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horný Bar

24.03.2020

Dohoda

2/2020

Neuvedené

Natur-pack a.s.

Obec Horný Bar

24.03.2020

Dohoda

20/04/054/72

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dun Streda

Obec Horný Bar

18.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

2019-002976

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri eur, šesť centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Horný Bar

19.02.2020

Nájomná zmluva

1/2020

Neuvedené

Expert4Cast s.r.o

Obec Horný Bar

03.01.2020

Dodatok k zmluve o úvere

2/ 1306/2017/UZ

20 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka a.s

Obec Horný Bar

20.12.2019

dodatok k zmluve č. 5

1/2019

Neuvedené

PURA, spol. s r. o.

Obec Horný Bar

11.12.2019

Kúpna zmluva

15/19

10 970,00 EUR

Heller Tibor

Obec Horný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: