Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.10.2021

Dodatok k zmluve

48/21

Neuvedené

PURA, spol. s r. o.

Obec Horný Bar

23.09.2021

Zmluva o odchyte

47/21

20,00 EUR

DOG AZYL

Obec Horný Bar

02.09.2021

Kúpna zmluva

42/21

20 700,00 EUR dvadsaťtisíssedemsto

Gabriel Csáder, Andrea Csáderová

Obec Horný Bar

02.09.2021

Kúpna zmluva

43/21

27 228,50 EUR dvadsaťsedemtisícdvestodvadsaťosem eur, päťdesiat centov

Márk Hideghéty

Obec Horný Bar

02.09.2021

Kúpna zmluva

41/21

26 833,50 EUR dvadsaťšesťtisícosemstotridsaťtri eur päťdesiat centov

Almási Attila

Obec Horný Bar

30.08.2021

dodatok k zmluve

45/21

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Horný Bar

19.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančnéhp príspevku

44/21

1 000,00 EUR

Ekofond SPP,n.o

Obec Horný Bar

13.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

40/21

13 020,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby

Obec Horný Bar

10.08.2021

Kúpna zmluva

39/21

20 910,96 EUR

Varga Zoltan

Obec Horný Bar

09.08.2021

Zmluva o odbere

38/21

150,00 EUR

Gulázsi s.r.o

Obec Horný Bar

21.07.2021

zmluva o dielo

37/21

27 891,60 EUR

Tibor Berta - MALFIR

Obec Horný Bar

08.07.2021

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

36/21

1,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Horný Bar

08.07.2021

Dodatok ku kúpnej zmluve

35/21

Neuvedené

Mgr. Peter Krajčovič

Obec Horný Bar

06.07.2021

dodatok k zmluve

34/21

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Horný Bar

06.07.2021

Zmluva o zriadení spoloéčného stavbného úradu

33/21

Neuvedené

Mesto Šamorín

Obec Horný Bar

11.06.2021

dodatok k zmluve

32/21

Neuvedené

Gulázsi s.r.o

Obec Horný Bar

07.06.2021

Zmluva o vykonaní auditu

31/21

500,00 EUR

Šimončič Igor Stanislav Doc. Ing. CSc.

Obec Horný Bar

01.06.2021

Zmluva

46/21

600,00 EUR

Galileo Corporation, s. r. o.

Obec Horný Bar

25.05.2021

Zmluva DHZO Horný Bar

30/21

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horný Bar

25.05.2021

Zmluva DHZO Šuľany

29/21

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horný Bar

19.05.2021

Zmluva o úvere

28/21

24 533,00 EUR dvadsaťsyritisícpäťstotridsaťtri

Slovenská sporiteľňa a.s

Obec Horný Bar

07.05.2021

Dodatok č.1

27/21

Neuvedené

Natur-pack a.s.

Obec Horný Bar

06.05.2021

Kúpna zmluva

26/21

26 197,00 EUR

Mgr. Peter Krajčovič

Obec Horný Bar

30.04.2021

Zmluva-MOM

25/21

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

26.04.2021

Zmluva-MOM

24/21

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: