Obsah

VZN

Rok 2012

VZN - Verejné prostredie Stiahnuté: 252x | 22.02.2018

VZN- dan z nehnuteľnosti 2013 Stiahnuté: 237x | 16.12.2019

VZN-nevýherné automaty Stiahnuté: 156x | 20.02.2018

VZN -Komunálny odpad 2013 Stiahnuté: 202x | 20.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 211x | 20.02.2018

Rok 2009

VZN - nakladanie s majetkom obce Stiahnuté: 120x | 20.02.2018

VZN pitná voda Stiahnuté: 118x | 20.02.2018

Stránka