Obsah

VZN

Rok 2012

VZN - Verejné prostredie Stiahnuté: 224x | 22.02.2018

VZN- dan z nehnuteľnosti 2013 Stiahnuté: 216x | 16.12.2019

VZN-nevýherné automaty Stiahnuté: 137x | 20.02.2018

VZN -Komunálny odpad 2013 Stiahnuté: 186x | 20.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 197x | 20.02.2018

Rok 2009

VZN - nakladanie s majetkom obce Stiahnuté: 100x | 20.02.2018

VZN pitná voda Stiahnuté: 104x | 20.02.2018

Stránka