Obsah

VZN

Rok 2012

VZN-pes 2013 Stiahnuté: 207x | 20.02.2018

VZN -Komunálny odpad 2013 Stiahnuté: 213x | 20.02.2018

VZN-nevýherné automaty Stiahnuté: 166x | 20.02.2018

VZN- dan z nehnuteľnosti 2013 Stiahnuté: 258x | 16.12.2019

VZN - Verejné prostredie Stiahnuté: 265x | 22.02.2018

VZN - Poskytovanie dotácií Stiahnuté: 214x | 22.02.2018

Rok 2009

VZN pitná voda Stiahnuté: 131x | 20.02.2018

VZN - nakladanie s majetkom obce Stiahnuté: 130x | 20.02.2018

Stránka