Obsah

VZN

Rok 2012

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Stiahnuté: 151x | 20.02.2018

VZN - Verejné prostredie Stiahnuté: 214x | 22.02.2018

VZN- dan z nehnuteľnosti 2013 Stiahnuté: 206x | 22.02.2018

VZN-nevýherné automaty Stiahnuté: 131x | 20.02.2018

VZN -Komunálny odpad 2013 Stiahnuté: 180x | 20.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 190x | 20.02.2018

Rok 2009

VZN - nakladanie s majetkom obce Stiahnuté: 94x | 20.02.2018

VZN pitná voda Stiahnuté: 96x | 20.02.2018

Stránka