Obsah

VZN

Rok 2012

VZN - Verejné prostredie Stiahnuté: 260x | 22.02.2018

VZN- dan z nehnuteľnosti 2013 Stiahnuté: 247x | 16.12.2019

VZN-nevýherné automaty Stiahnuté: 163x | 20.02.2018

VZN -Komunálny odpad 2013 Stiahnuté: 210x | 20.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 220x | 20.02.2018

Rok 2009

VZN - nakladanie s majetkom obce Stiahnuté: 127x | 20.02.2018

VZN pitná voda Stiahnuté: 128x | 20.02.2018

Stránka