Obsah

VZN

Rok 2020

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 37x | 16.12.2020

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 37x | 16.12.2020

Rok 2019

Všeobecné záväzné nariadenie K.O. 2020 Stiahnuté: 147x | 06.12.2019

Všeobecné záväzné nariadenie -KO na rok 2020- návrh Stiahnuté: 109x | 19.11.2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2016 o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach Stiahnuté: 146x | 22.02.2019

Všeobecné záväzne nariadenie k dani z nehnuteľnosti od r.2019 Stiahnuté: 196x | 15.02.2019

Návrh dodatku k VZN č. 2/216 Stiahnuté: 158x | 22.02.2019

Rok 2018

VZN Dań z nehnuteľnost za r.2019 Stiahnuté: 172x | 11.01.2019

VZN 2018 Daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 778x | 16.12.2019

VZN školské obvody Stiahnuté: 814x | 10.03.2018

Rok 2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 54x | 15.10.2020

VZN školská jedáleň Stiahnuté: 298x | 20.02.2018

Včeovecné záv. nariadenie MŠ ŠJ ŠK Stiahnuté: 287x | 20.02.2018

VZN ambulantný predaj Stiahnuté: 238x | 20.02.2018

VZN KO 2016 Stiahnuté: 213x | 20.02.2018

VZN č. 1 /2016 - odpad Stiahnuté: 866x | 20.02.2018

Rok 2015

VZN obce Horný Bar - trhový poriadok Stiahnuté: 314x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 264x | 20.02.2018

Rok 2012

poskytovanie soc. služieb VZN Stiahnuté: 202x | 20.02.2018

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Stiahnuté: 236x | 20.02.2018

Stránka