Obsah

VZN

Rok 2020

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 56x | 16.12.2020

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 53x | 16.12.2020

Rok 2019

Všeobecné záväzné nariadenie K.O. 2020 Stiahnuté: 166x | 06.12.2019

Všeobecné záväzné nariadenie -KO na rok 2020- návrh Stiahnuté: 120x | 19.11.2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2016 o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach Stiahnuté: 159x | 22.02.2019

Všeobecné záväzne nariadenie k dani z nehnuteľnosti od r.2019 Stiahnuté: 220x | 15.02.2019

Návrh dodatku k VZN č. 2/216 Stiahnuté: 171x | 22.02.2019

Rok 2018

VZN Dań z nehnuteľnost za r.2019 Stiahnuté: 184x | 11.01.2019

VZN 2018 Daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 828x | 16.12.2019

VZN školské obvody Stiahnuté: 859x | 10.03.2018

Rok 2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 68x | 15.10.2020

VZN školská jedáleň Stiahnuté: 315x | 20.02.2018

Včeovecné záv. nariadenie MŠ ŠJ ŠK Stiahnuté: 299x | 20.02.2018

VZN ambulantný predaj Stiahnuté: 252x | 20.02.2018

VZN KO 2016 Stiahnuté: 227x | 20.02.2018

VZN č. 1 /2016 - odpad Stiahnuté: 942x | 20.02.2018

Rok 2015

VZN obce Horný Bar - trhový poriadok Stiahnuté: 336x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 282x | 20.02.2018

Rok 2012

poskytovanie soc. služieb VZN Stiahnuté: 215x | 20.02.2018

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Stiahnuté: 248x | 20.02.2018

Stránka