Obsah

VZN

Rok 2021

VZN - príspevky detí a žiakov MŠ ZŠ Stiahnuté: 5x | 16.11.2021

VZN Komunálny odpad 2022 Stiahnuté: 4x | 16.11.2021

Rok 2020

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 79x | 16.12.2020

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 71x | 16.12.2020

Rok 2019

Všeobecné záväzné nariadenie K.O. 2020 Stiahnuté: 178x | 06.12.2019

Všeobecné záväzné nariadenie -KO na rok 2020- návrh Stiahnuté: 129x | 19.11.2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2016 o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach Stiahnuté: 169x | 22.02.2019

Všeobecné záväzne nariadenie k dani z nehnuteľnosti od r.2019 Stiahnuté: 238x | 15.02.2019

Návrh dodatku k VZN č. 2/216 Stiahnuté: 180x | 22.02.2019

Rok 2018

VZN Dań z nehnuteľnost za r.2019 Stiahnuté: 193x | 11.01.2019

VZN 2018 Daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 2025x | 16.12.2019

VZN školské obvody Stiahnuté: 903x | 10.03.2018

Rok 2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 77x | 15.10.2020

VZN školská jedáleň Stiahnuté: 326x | 20.02.2018

Včeovecné záv. nariadenie MŠ ŠJ ŠK Stiahnuté: 308x | 20.02.2018

VZN ambulantný predaj Stiahnuté: 261x | 20.02.2018

VZN KO 2016 Stiahnuté: 238x | 20.02.2018

VZN č. 1 /2016 - odpad Stiahnuté: 975x | 20.02.2018

Rok 2015

VZN obce Horný Bar - trhový poriadok Stiahnuté: 347x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 294x | 20.02.2018

Stránka