Obsah

VZN

Rok 2018

VZN školské obvody Stiahnuté: 115x | 10.03.2018

VZN 2018 Daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 76x | 10.03.2018

Rok 2016

VZN č. 1 /2016 - odpad Stiahnuté: 33x | 20.02.2018

VZN KO 2016 Stiahnuté: 21x | 20.02.2018

VZN ambulantný predaj Stiahnuté: 22x | 20.02.2018

Včeovecné záv. nariadenie MŠ ŠJ ŠK Stiahnuté: 88x | 20.02.2018

VZN školská jedáleň Stiahnuté: 89x | 20.02.2018

Rok 2015

VZN obce Horný Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 58x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar - trhový poriadok Stiahnuté: 53x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 29x | 20.02.2018

Rok 2012

VZN - Poskytovanie dotácií Stiahnuté: 45x | 22.02.2018

VZN - Verejné prostredie Stiahnuté: 89x | 22.02.2018

VZN- dan z nehnuteľnosti 2013 Stiahnuté: 75x | 22.02.2018

VZN-nevýherné automaty Stiahnuté: 37x | 20.02.2018

VZN -Komunálny odpad 2013 Stiahnuté: 80x | 20.02.2018

VZN-pes 2013 Stiahnuté: 43x | 20.02.2018

VZN-predajné automaty Stiahnuté: 49x | 20.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 99x | 20.02.2018

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Stiahnuté: 42x | 20.02.2018

poskytovanie soc. služieb VZN Stiahnuté: 36x | 20.02.2018

Stránka