Obsah

VZN

Rok 2018

VZN školské obvody Stiahnuté: 207x | 10.03.2018

VZN 2018 Daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 174x | 10.03.2018

Rok 2016

VZN č. 1 /2016 - odpad Stiahnuté: 84x | 20.02.2018

VZN KO 2016 Stiahnuté: 54x | 20.02.2018

VZN ambulantný predaj Stiahnuté: 56x | 20.02.2018

Včeovecné záv. nariadenie MŠ ŠJ ŠK Stiahnuté: 117x | 20.02.2018

VZN školská jedáleň Stiahnuté: 116x | 20.02.2018

Rok 2015

VZN obce Horný Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 91x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar - trhový poriadok Stiahnuté: 92x | 20.02.2018

VZN obce Horný Bar o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 114x | 20.02.2018

Rok 2012

VZN - Poskytovanie dotácií Stiahnuté: 78x | 22.02.2018

VZN - Verejné prostredie Stiahnuté: 133x | 22.02.2018

VZN- dan z nehnuteľnosti 2013 Stiahnuté: 121x | 22.02.2018

VZN-nevýherné automaty Stiahnuté: 63x | 20.02.2018

VZN -Komunálny odpad 2013 Stiahnuté: 109x | 20.02.2018

VZN-pes 2013 Stiahnuté: 77x | 20.02.2018

VZN-predajné automaty Stiahnuté: 70x | 20.02.2018

2-Poskytovanie sociálnych služieb Stiahnuté: 127x | 20.02.2018

Poskytovanie soc služieb v obci Horný Bar Stiahnuté: 87x | 20.02.2018

poskytovanie soc. služieb VZN Stiahnuté: 62x | 20.02.2018

Stránka