Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Kostol

kostol1Hornobarská farnosť je už aj v Pázmányovom súpise spomínaná ako stará. Rímskokatolícky kostol, venovaný kráľovi sv. Štefanovi, stavali roku 1778 v barokovo-klasicistickom štýle, na mieste a z častí pradávneho gotického kostola.Kamenných náhrobkov, ktoré sú zamurované do stien, sa nedotkli. Jeden je syna Miklósa Istvánffyho z roku 1584, druhý Jána Lipcseyho z Veľkého Lúcsu z roku 1606. Náhrobné nápisy sú dodnes čitateľné.

kostol2Interiér budovy tvorí loď a presbytérium s rovným uzavieraním. Maľba za hlavným oltárom zobrazuje kráľa sv. Štefana, ktorý venuje Panne Márii maďarskú kráľovskú korunu a Maďarsko. Strieborná visiaca lampa pred oltárom bola zhotovená v roku 1783.Podľa niektorých zdrojov, majetkom fary sú tri vzácne omšové kalichy - zo 14. 15. a 16. storočia.
Kazateľnica v štýle rokoka je z 18. storočia; bočné oltáre v štýle klasicizmu z r. 1780. Jeden zvon renesančný, druhý barokový (vyhotovený r. 1632). Matričnú knihu majú vedenú od r. 1780.

kostol3Kostol mali na ruke: od r. 1561 do 1562 katolíci, r. 1630 kalvinisti (protestanti), neskôr luteráni (evanjelici). "Školou disponuje už od najdávnejších čias, stavali ju v roku 1869 spolu s učiteľským bytom (...)
Knižnica založená r. 1879 s 32 zväzkami." (Komlóssy, i.m. str. 585-586

Horný Bar