Obsah

Údaje o obci

OÚStarosta obce:
Štefan Bodó
 
Adresa obecného úradu:
Obecný úrad, 930 33 Horný Bar 184
 
Telefónne číslo:
031 / 559 71 14
 
 
Rozloha obce:
1178 ha

 

Zástupca starostu: 
Monika Vargová
 
Poslanci za časť obce Horný Bar:  
Mgr. Valéria Molnárová, Ing. Tibor Bodó, Tibor Berta, Ing. Peter Horváth, Michal Mezei
 
Poslanci za časť obce Šulany:
Monika Vargová, Helena Dúcová, Mgr. Gabriela Sanková, Tomáš Varga
 
 

OBECNÝ ÚRAD     HORNÝ  BAR

Stránkové  a  nestránkové  hodiny

Pondelok       8:00 - 12:00   12:30 - 16:00   Stránkový deň

Utorok           8:00 - 12:00   12:30 - 16:00   Nestránkové hodiny   12:30  - 16:00

Streda           8:00 - 12:00   12:30 - 16:00   Stránkový deň

Štvrtok          8:00 - 12:00   12:30 - 15:30    Nestránkové hodiny   12:30  - 15:30

Piatok           8:00 - 12:00   12:30 - 14:00    Stránkový deň