Obsah

Informácie o obecnom úrade

Pracovníci obecného úradu:

Mzdová agenda,  matrika, stavebná agenda, súpisné číslá

Ibolya  Almásiová
tel. 031/5597297
E-mail : ocualmasiova@hornybar.sk

 

Účtovníctvo, majetok, rozpočet, školstvo, overovanie

Gabriela  Nagyová
tel. : 031/5597114
E-mail: ocugabi@hornybar.sk

 

Podateľňa, evidencia obyvateľstva,  daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky,
nájom hrobových miest,  pokladňa,

Alžbeta Varjúová
mob: 0918 34 44 94
E-mail : ocuvarjuova@hornybar.sk

 

Doručovateľka,  hlásenie v MR , upratovačka

Natália  Mezeiová
E-mail: info@hornybar.sk