Obsah

Ostatné dokumenty

Rok 2011

Ďakovný list-Obecný deń Stiahnuté: 31x | 21.02.2018

poplatky obecného úradu Horný Bar Stiahnuté: 20x | 21.02.2018

Zápisnica 7.9.2011 Stiahnuté: 14x | 21.02.2018

Zápisnica napisaná z II. zasadnutia obecného zastupitel'stva Stiahnuté: 40x | 21.02.2018

Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupitel'stva Stiahnuté: 23x | 21.02.2018

Zmluva - cistenie odpadových vôd Stiahnuté: 81x | 21.02.2018

Zmluva o externom manazmente Stiahnuté: 21x | 21.02.2018

Zmluva o prevode nehnuteľnosti Stiahnuté: 31x | 21.02.2018

Rok 2012

BVoľné pracovné miestá ZŠ Stiahnuté: 24x | 21.02.2018

futbalové zápasy - športový klub Horný Bar Stiahnuté: 28x | 21.02.2018

otváracie hodiny - knižnice Stiahnuté: 66x | 21.02.2018

výberové konanie vedúca ŠJ Stiahnuté: 80x | 21.02.2018

Výzva na verejnú súťaž na opravu stropy materskej školy v Hornom Bare Stiahnuté: 49x | 21.02.2018

Zápisnica 15.12.2011 Stiahnuté: 75x | 21.02.2018

zápisnica 30.11.2011 Stiahnuté: 62x | 21.02.2018

zápisnica obecného zastupiteľstva 19.06.2012 Stiahnuté: 28x | 21.02.2018

Zápisnica obecného zastupiteľstva Horný Bar Stiahnuté: 89x | 21.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 17x | 21.02.2018

Zsűri gulyásfőző Stiahnuté: 50x | 21.02.2018

Rok 2013

Dohoda o budúcej kúpnej zmluve Stiahnuté: 56x | 21.02.2018

Stránka