Obsah

Zápisnice

Rok 2020

2020

Zápisnica 02.07.2020 Stiahnuté: 45x | 28.08.2020

Zápisnica 30.04.2020 Stiahnuté: 54x | 29.06.2020

Rok 2019

2020

Zápisnica 5.12.2019 Stiahnuté: 50x | 28.04.2020

2019

zápisnica 19.09.2019 Stiahnuté: 129x | 04.12.2019

Zápisnica 16.05.2019 Stiahnuté: 71x | 26.11.2019

Zápisnica 14.02.2019 Stiahnuté: 179x | 04.03.2019

Rok 2018

2019

Zápisnica 06.12.2018 Stiahnuté: 135x | 04.06.2019

2018

Zápisnica 14.06.2018 Stiahnuté: 256x | 15.08.2018

Rok 2017

2020

zápisnica 14.12.2017 Stiahnuté: 36x | 05.05.2020

2018

Zápisnica 15.06.2017 Stiahnuté: 241x | 20.02.2018

Zápisnica 23.03.2017 Stiahnuté: 296x | 20.02.2018

Rok 2016

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 8. dec 2016 Stiahnuté: 166x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 26.05.2016 Stiahnuté: 223x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.2.2016 Stiahnuté: 272x | 20.02.2018

Rok 2015

2018

Zápisnica obecného zatupiteľstva - 10.12.2015 Stiahnuté: 204x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28.9.2015 Stiahnuté: 196x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.6.2015 Stiahnuté: 222x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.3.2015 Stiahnuté: 191x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Horný Bar 26.2.2015 Stiahnuté: 197x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2014 Stiahnuté: 244x | 20.02.2018

Stránka