Obsah

Zápisnice

Rok 2017

Zápisnica 23.03.2017 Stiahnuté: 40x | 20.02.2018

Zápisnica 15.06.2017 Stiahnuté: 39x | 20.02.2018

Rok 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.2.2016 Stiahnuté: 60x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 26.05.2016 Stiahnuté: 82x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 8. dec 2016 Stiahnuté: 20x | 20.02.2018

Rok 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2014 Stiahnuté: 25x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2014 Stiahnuté: 82x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Horný Bar 26.2.2015 Stiahnuté: 30x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.3.2015 Stiahnuté: 21x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.6.2015 Stiahnuté: 63x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28.9.2015 Stiahnuté: 40x | 20.02.2018

Zápisnica obecného zatupiteľstva - 10.12.2015 Stiahnuté: 28x | 20.02.2018

Rok 2014

Zápisnica 01.04.2014 Stiahnuté: 29x | 20.02.2018

zápisnica 11.04.2014 Stiahnuté: 25x | 20.02.2018

Zápisnica z XVII zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hornom Bare 11.6.2014 Stiahnuté: 26x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecneho zastupiteľstva 2.10.2014 Stiahnuté: 64x | 20.02.2018

Rok 2013

Zápisnica zo zasadnutí obecného zastupiteľstva Horný Bar 13.12.2012 Stiahnuté: 26x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva 14.03.2013 Stiahnuté: 41x | 20.02.2018

Zápisnica z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 6.6.2013 Stiahnuté: 27x | 20.02.2018

zápisnica 5.9.2013 Stiahnuté: 42x | 20.02.2018

Stránka

  • 1