Obsah

Zápisnice

Rok 2019

2019

Zápisnica 14.02.2019 Stiahnuté: 134x | 04.03.2019

Zápisnica 16.05.2019 Stiahnuté: 26x | 26.11.2019

zápisnica 19.09.2019 Stiahnuté: 38x | 04.12.2019

Rok 2018

2019

Zápisnica 06.12.2018 Stiahnuté: 94x | 04.06.2019

2018

Zápisnica 14.06.2018 Stiahnuté: 218x | 15.08.2018

Rok 2017

2018

Zápisnica 23.03.2017 Stiahnuté: 252x | 20.02.2018

Zápisnica 15.06.2017 Stiahnuté: 196x | 20.02.2018

Rok 2016

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.2.2016 Stiahnuté: 235x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 26.05.2016 Stiahnuté: 192x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 8. dec 2016 Stiahnuté: 132x | 20.02.2018

Rok 2015

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2014 Stiahnuté: 283x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2014 Stiahnuté: 209x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Horný Bar 26.2.2015 Stiahnuté: 159x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.3.2015 Stiahnuté: 141x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.6.2015 Stiahnuté: 187x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28.9.2015 Stiahnuté: 165x | 20.02.2018

Zápisnica obecného zatupiteľstva - 10.12.2015 Stiahnuté: 163x | 20.02.2018

Rok 2014

2018

Zápisnica 01.04.2014 Stiahnuté: 251x | 20.02.2018

zápisnica 11.04.2014 Stiahnuté: 172x | 20.02.2018

Zápisnica z XVII zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hornom Bare 11.6.2014 Stiahnuté: 220x | 20.02.2018

Stránka