Obsah

Zápisnice

Rok 2019

2019

Zápisnica 14.02.2019 Stiahnuté: 93x | 04.03.2019

Rok 2018

2019

Zápisnica 06.12.2018 Stiahnuté: 66x | 04.06.2019

2018

Zápisnica 14.06.2018 Stiahnuté: 182x | 15.08.2018

Rok 2017

2018

Zápisnica 23.03.2017 Stiahnuté: 210x | 20.02.2018

Zápisnica 15.06.2017 Stiahnuté: 163x | 20.02.2018

Rok 2016

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.2.2016 Stiahnuté: 212x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 26.05.2016 Stiahnuté: 174x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 8. dec 2016 Stiahnuté: 113x | 20.02.2018

Rok 2015

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2014 Stiahnuté: 233x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2014 Stiahnuté: 179x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Horný Bar 26.2.2015 Stiahnuté: 133x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.3.2015 Stiahnuté: 121x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.6.2015 Stiahnuté: 163x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28.9.2015 Stiahnuté: 145x | 20.02.2018

Zápisnica obecného zatupiteľstva - 10.12.2015 Stiahnuté: 142x | 20.02.2018

Rok 2014

2018

Zápisnica 01.04.2014 Stiahnuté: 218x | 20.02.2018

zápisnica 11.04.2014 Stiahnuté: 138x | 20.02.2018

Zápisnica z XVII zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hornom Bare 11.6.2014 Stiahnuté: 174x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecneho zastupiteľstva 2.10.2014 Stiahnuté: 163x | 20.02.2018

Rok 2013

2018

Zápisnica zo zasadnutí obecného zastupiteľstva Horný Bar 13.12.2012 Stiahnuté: 169x | 20.02.2018

Stránka