Obsah

Zápisnice

Rok 2021

2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zatupiteľstva 30.09.2021 Stiahnuté: 59x | 05.11.2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zatupiteľstva 16.06.2021 Stiahnuté: 78x | 22.07.2021

Zápisnica zo zasanutia obecného zastupiteľstva 08.04.2021 Stiahnuté: 80x | 01.06.2021

Rok 2020

2021

Zápisnica 10.12.2020 Stiahnuté: 33x | 26.08.2021

2020

Zápisnica 02.07.2020 Stiahnuté: 242x | 28.08.2020

Zápisnica 30.04.2020 Stiahnuté: 194x | 29.06.2020

Rok 2019

2020

Zápisnica 5.12.2019 Stiahnuté: 127x | 28.04.2020

2019

zápisnica 19.09.2019 Stiahnuté: 377x | 04.12.2019

Zápisnica 16.05.2019 Stiahnuté: 174x | 26.11.2019

Zápisnica 14.02.2019 Stiahnuté: 288x | 04.03.2019

Rok 2018

2019

Zápisnica 06.12.2018 Stiahnuté: 212x | 04.06.2019

2018

Zápisnica 14.06.2018 Stiahnuté: 387x | 15.08.2018

Rok 2017

2020

zápisnica 14.12.2017 Stiahnuté: 99x | 05.05.2020

2018

Zápisnica 15.06.2017 Stiahnuté: 340x | 20.02.2018

Zápisnica 23.03.2017 Stiahnuté: 403x | 20.02.2018

Rok 2016

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 8. dec 2016 Stiahnuté: 255x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 26.05.2016 Stiahnuté: 298x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.2.2016 Stiahnuté: 357x | 20.02.2018

Rok 2015

2018

Zápisnica obecného zatupiteľstva - 10.12.2015 Stiahnuté: 296x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28.9.2015 Stiahnuté: 315x | 20.02.2018

Stránka