Obsah

Zápisnice

Rok 2018

2018

Zápisnica 14.06.2018 Stiahnuté: 101x | 15.08.2018

Rok 2017

2018

Zápisnica 23.03.2017 Stiahnuté: 102x | 20.02.2018

Zápisnica 15.06.2017 Stiahnuté: 98x | 20.02.2018

Rok 2016

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.2.2016 Stiahnuté: 156x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 26.05.2016 Stiahnuté: 120x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 8. dec 2016 Stiahnuté: 58x | 20.02.2018

Rok 2015

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2014 Stiahnuté: 128x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2014 Stiahnuté: 124x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Horný Bar 26.2.2015 Stiahnuté: 70x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.3.2015 Stiahnuté: 64x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.6.2015 Stiahnuté: 106x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28.9.2015 Stiahnuté: 90x | 20.02.2018

Zápisnica obecného zatupiteľstva - 10.12.2015 Stiahnuté: 75x | 20.02.2018

Rok 2014

2018

Zápisnica 01.04.2014 Stiahnuté: 120x | 20.02.2018

zápisnica 11.04.2014 Stiahnuté: 73x | 20.02.2018

Zápisnica z XVII zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hornom Bare 11.6.2014 Stiahnuté: 95x | 20.02.2018

zápisnica zo zasadnutia obecneho zastupiteľstva 2.10.2014 Stiahnuté: 109x | 20.02.2018

Rok 2013

2018

Zápisnica zo zasadnutí obecného zastupiteľstva Horný Bar 13.12.2012 Stiahnuté: 84x | 20.02.2018

Zápisnica zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva 14.03.2013 Stiahnuté: 96x | 20.02.2018

Zápisnica z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 6.6.2013 Stiahnuté: 75x | 20.02.2018

Stránka