Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.06.2021

dodatok k zmluve

32/21

Neuvedené

Gulázsi s.r.o

Obec Horný Bar

07.06.2021

Zmluva o vykonaní auditu

31/21

500,00 EUR

Šimončič Igor Stanislav Doc. Ing. CSc.

Obec Horný Bar

25.05.2021

Zmluva DHZO Horný Bar

30/21

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horný Bar

25.05.2021

Zmluva DHZO Šuľany

29/21

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horný Bar

19.05.2021

Zmluva o úvere

28/21

24 533,00 EUR dvadsaťsyritisícpäťstotridsaťtri

Slovenská sporiteľňa a.s

Obec Horný Bar

07.05.2021

Dodatok č.1

27/21

Neuvedené

Natur-pack a.s.

Obec Horný Bar

06.05.2021

Kúpna zmluva

26/21

26 197,00 EUR

Mgr. Peter Krajčovič

Obec Horný Bar

30.04.2021

Zmluva-MOM

25/21

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

26.04.2021

Zmluva-MOM

24/21

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

16.04.2021

Zmluva-MOM

23/21

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

09.04.2021

Zmluva-MOM

22/21

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

07.04.2021

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

21/21

Neuvedené

Distribúcia SPP

Obec Horný Bar

06.04.2021

Mandátna zmluva

20/21

85,00 EUR

DesigNet s.r.o

Obec Horný Bar

26.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/

19/21

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

19.03.2021

Zmluva o poskyt. služby

18/21

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

15.03.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

17/20

Neuvedené

Štatistický úrad

Obec Horný Bar

15.03.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke

16/20

Neuvedené

ELT Management Company

Obec Horný Bar

15.03.2021

Zmluva-MOM

15/21

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

04.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/

14/21

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

26.02.2021

Zmluva o dielo

13/2021

28 861,24 EUR

Mezei Michal

Obec Horný Bar

26.02.2021

Zmluva o výpožičke

12/2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Horný Bar

26.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/

11/2021

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

12.02.2021

Zmluva o poskyt. služby

8/2021

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

12.02.2021

Zmluva o poskyt. služby

7/2021

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Horný Bar

09.02.2021

Dodatok k zlmuve

6/2021

Neuvedené

PURA, spol. s r. o.

Obec Horný Bar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: