Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.03.2020

Dohoda

2/2020

Neuvedené

Natur-pack a.s.

Obec Horný Bar

24.03.2020

Dohoda

20/04/054/72

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dun Streda

Obec Horný Bar

18.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

2019-002976

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri eur, šesť centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Horný Bar

19.02.2020

Nájomná zmluva

1/2020

Neuvedené

Expert4Cast s.r.o

Obec Horný Bar

03.01.2020

Dodatok k zmluve o úvere

2/ 1306/2017/UZ

20 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka a.s

Obec Horný Bar

20.12.2019

dodatok k zmluve č. 5

1/2019

Neuvedené

PURA, spol. s r. o.

Obec Horný Bar

11.12.2019

Kúpna zmluva

15/19

10 970,00 EUR

Heller Tibor

Obec Horný Bar

10.12.2019

Dodatok k zmluve o úvere

531/CC/18-D1

14 674,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s

Obec Horný Bar

18.11.2019

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

14/2019

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Horný Bar

15.11.2019

Zmluva o dielo

132019

12 275,18 EUR

PLAST THERM-okná, s. r. o.

Obec Horný Bar

11.10.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

091002/2019

1 500,00 EUR

Obec Horný Bar

Regio Solution s.r.o

04.10.2019

nájomná zmluva

22019

2 500,00 EUR

Obec Horný Bar

Senior care Horný Bar a.s.

22.07.2019

Kúpna zmluva

1

1 950,00 EUR

Csémy Balázs, Nathalie Valerie Érsek

Obec Horný Bar

27.06.2019

Zmluva o vykonaní auditu

12019

500,00 EUR

Obec Horný Bar

Šimončič Igor Stanislav Doc. Ing. CSc.

18.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

14-2-S/2019

770,00 EUR

Obec Horný Bar

Trnavský samosprávny kraj

22.05.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

39572

3 000,00 EUR

Obec Horný Bar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

22.05.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

39571

3 000,00 EUR

Obec Horný Bar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10.04.2019

Dohoda spoločných prevádzkovateľov

3/2019

Neuvedené

Obec Horný Bar

Vodohospodárska výstavba š.p.

10.04.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

0307-2019

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Obec Horný Bar

Mgr.Dávid Vadkerti-Prosper

29.03.2019

Mandátna zmluva

1

Neuvedené

Obec Horný Bar

Ďurenec Karol Ing arch.

29.03.2019

Zmluva o dielo

01/2019

21 700,00 EUR dvadsaťjedentisícsedemsto

Obec Horný Bar

Coplák Jaroslav Ing. arch.

06.02.2019

Zmluva o dielo

12019

11 629,45 EUR jedenásťtisícšesťstodvadsaťdeväť eur štyridsaťpäť centov

Obec Horný Bar

M.Cup Production s.r.o

28.12.2018

Dodatok č,. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1306/2017/UZ

1306/2017/UZ

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc

obec Horný Bar

Všeobecná úverová banka a.s

18.12.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121846610

Neuvedené

Obec Horný Bar

Západoslovenská distribučná a.s.

18.12.2018

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii a postúpení práv stavebníka

101979/2018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: