Menu
Obec Horný Bar
Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Vítame Vás v obci

Horný Bar
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Faktúry, zmluvy, objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
4. 12. 2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

18-120-01545

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Horný Bar

Fond na podpopru kultúry národnostných menšín

23. 11. 2018

Zmluva o dielo

9/2018

13 702,70 EUR stinásťtisícsedemstodva eur sedemdesiat centov

Obec Horný Bar

PLAST THERM-okná, s. r. o.

23. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu na hasičskú zbrojnicu v Šuľanoch - 1. etapa

2018-003143

27 417,58 EUR dvadsaťsedemtisícštyristosedemnásť eur päťdesiatosem centov

Obec Horný Bar

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu a rozvoj športu na rok 2018

707/2018

8 500,00 EUR oemtisícpäťsto

Obec Horný Bar

Úrad vlády SR

7. 11. 2018

Zmluva o zriadení vecných premien

181214-1818500027-ZoS-VB

Neuvedené

Obec Horný Bar

Západoslovenská distribučná a.s.

4. 10. 2018

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác

82018

114 844,68 EUR stoštrnásťtisícosemstoštyridsaťstyri eur šesťdesiatosem centov

Obec Horný Bar

Mezei Michal

24. 8. 2018

Zmluva o vykonaní auditu

12018

500,00 EUR

Obec Horný Bar

Šimončič Igor Stanislav Doc. Ing. CSc.

24. 8. 2018

dodatok č. k kúpnej zmluve

12018

2 460,00 EUR

Obec Horný Bar

Helena Horenová

21. 8. 2018

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác

7/2018

29 964,27 EUR dvadsaťdeväťtisícdeväťstošestdesiatštyri 27/100

Obec Horný Bar

Nagy František

9. 8. 2018

Všeobecné obchodné podmienky

62018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

9. 8. 2018

Produktové obchodné podmienky

52018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

9. 8. 2018

Sadzobník

42018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

2. 8. 2018

Rekonštrukcia kultúrneho domu v Hornom Bare

32018

89 238,36 EUR osemdesiatdeväťtisícdvestotridsaťosem 36/100

Obec Horný Bar

Tibor Berta - MALFIR

1. 8. 2018

Zmluva o eektronickej službe Business24

22018

nula

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

1. 8. 2018

Zmluva o účte Komunal

12018

nula

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

1. 8. 2018

Zmluva o úvere

531/cc/18

80 000,00 EUR osemdesiattisíc

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

24. 7. 2018

Támogatási szerződés

BGA/7705/2018

148 436,78 EUR stoštyridsaťosemtisíc štyristotridsaťšesť /78

Bethlen Gabor Alapkezelő Zrt.

Obec Horný Bar

20. 7. 2018

Kúpna zmluva

7/2018

2 460,00 EUR dvetisícštyristošesťdesiat

Obec Horný Bar

Helena Horenová

15. 6. 2018

Kúpna zmluva

6

2 320,00 EUR dvetisíctristodvadsať

Obec Horný Bar

František Domics, Klaudia Domicsová

14. 6. 2018

Zmluva o sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

1

nula

Obec Horný Bar

Lomtec.com.a.s

1. 6. 2018

Kúpna zmluva

032018

5 400,00 EUR päťtísícštyristo

Obec Horný Bar

Klaudia Herbergerová

1. 6. 2018

Kúpna zmluva

022018

1 090,00 EUR tisícdeväťdesiat

Obec Horný Bar

DR Nagy István Péter

1. 6. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prsotriedkov DPO SR

38348

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Horný Bar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1. 6. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prsotriedkov DPO SR

148150

1 400,00 EUR tisícštyristo

Obec Horný Bar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

17. 5. 2018

Zmluva o dielo a dodatok

0012018

14 400,00 EUR štrnásťtisícštyristo

Obec Horný Bar

KUBING s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 276-300 z 300
Horný Bar