Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.08.2018

Všeobecné obchodné podmienky

62018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

09.08.2018

Produktové obchodné podmienky

52018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

09.08.2018

Sadzobník

42018

Neuvedené

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

02.08.2018

Rekonštrukcia kultúrneho domu v Hornom Bare

32018

89 238,36 EUR osemdesiatdeväťtisícdvestotridsaťosem 36/100

Obec Horný Bar

Tibor Berta - MALFIR

01.08.2018

Zmluva o eektronickej službe Business24

22018

nula

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

01.08.2018

Zmluva o účte Komunal

12018

nula

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

01.08.2018

Zmluva o úvere

531/cc/18

80 000,00 EUR osemdesiattisíc

Obec Horný Bar

Slovenská sporiteľňa a.s

24.07.2018

Támogatási szerződés

BGA/7705/2018

148 436,78 EUR stoštyridsaťosemtisíc štyristotridsaťšesť /78

Bethlen Gabor Alapkezelő Zrt.

Obec Horný Bar

20.07.2018

Kúpna zmluva

7/2018

2 460,00 EUR dvetisícštyristošesťdesiat

Obec Horný Bar

Helena Horenová

15.06.2018

Kúpna zmluva

6

2 320,00 EUR dvetisíctristodvadsať

Obec Horný Bar

František Domics, Klaudia Domicsová

14.06.2018

Zmluva o sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

1

nula

Obec Horný Bar

Lomtec.com.a.s

01.06.2018

Kúpna zmluva

032018

5 400,00 EUR päťtísícštyristo

Obec Horný Bar

Klaudia Herbergerová

01.06.2018

Kúpna zmluva

022018

1 090,00 EUR tisícdeväťdesiat

Obec Horný Bar

DR Nagy István Péter

01.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prsotriedkov DPO SR

38348

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Horný Bar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

01.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prsotriedkov DPO SR

148150

1 400,00 EUR tisícštyristo

Obec Horný Bar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

17.05.2018

Zmluva o dielo a dodatok

0012018

14 400,00 EUR štrnásťtisícštyristo

Obec Horný Bar

KUBING s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: