Obsah

Verejná súťaž

Rok 2021

Zámer predaj pozemku- z dôvodu hodného osobitného zreteľa Stiahnuté: 16x | 03.09.2021

Zámer predaja pozemku-priamy predaj Stiahnuté: 17x | 03.09.2021

zámer zámeny pozemkov Stiahnuté: 23x | 22.07.2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 4/2020 Stiahnuté: 208x | 05.02.2021

Zámer predaja pozemkov č. 4. Stiahnuté: 152x | 20.01.2021

rok 2020

Prílohy k obchodnej verejnej súťaži č. 3 Stiahnuté: 118x | 27.10.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020- predaj pozemkov Stiahnuté: 154x | 27.10.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 114x | 08.10.2020

Ponuka na prenájom - Presso Stiahnuté: 78x | 25.08.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020-IBV- pozor, zmena ! doplnená 2. strana návrhu Stiahnuté: 146x | 30.07.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 106x | 08.07.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 - IBV Stiahnuté: 165x | 15.05.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 113x | 06.05.2020

Rok 2016

Predaj pozemkov Šuľany Stiahnuté: 386x | 20.02.2018

ponuka na prenájom Stiahnuté: 265x | 20.02.2018

Rok 2015

Zberný dvor Horný Bar - podlimitná zákazka 2 Stiahnuté: 204x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar- podlimitná zákazka Stiahnuté: 231x | 20.02.2018

Verejná súťaž na pozemok v Šuľanoch Stiahnuté: 212x | 20.02.2018

Ponuka na prenájom - bufet pri športovom ihrisku Stiahnuté: 218x | 20.02.2018

Ponuka na prenájom - bufet v kultprnom dome Horný Bar ( Stiahnuté: 289x | 20.02.2018

Stránka