Obsah

Verejná súťaž

Rok 2021

zámer zámeny pozemkov Stiahnuté: 5x | 22.07.2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 4/2020 Stiahnuté: 178x | 05.02.2021

Zámer predaja pozemkov č. 4. Stiahnuté: 137x | 20.01.2021

rok 2020

Prílohy k obchodnej verejnej súťaži č. 3 Stiahnuté: 109x | 27.10.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020- predaj pozemkov Stiahnuté: 141x | 27.10.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 100x | 08.10.2020

Ponuka na prenájom - Presso Stiahnuté: 72x | 25.08.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020-IBV- pozor, zmena ! doplnená 2. strana návrhu Stiahnuté: 132x | 30.07.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 100x | 08.07.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 - IBV Stiahnuté: 156x | 15.05.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 106x | 06.05.2020

Rok 2016

Predaj pozemkov Šuľany Stiahnuté: 375x | 20.02.2018

ponuka na prenájom Stiahnuté: 256x | 20.02.2018

Rok 2015

Zberný dvor Horný Bar - podlimitná zákazka 2 Stiahnuté: 197x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar- podlimitná zákazka Stiahnuté: 224x | 20.02.2018

Verejná súťaž na pozemok v Šuľanoch Stiahnuté: 205x | 20.02.2018

Ponuka na prenájom - bufet pri športovom ihrisku Stiahnuté: 210x | 20.02.2018

Ponuka na prenájom - bufet v kultprnom dome Horný Bar ( Stiahnuté: 277x | 20.02.2018

Rok 2014

zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 235x | 20.02.2018

Výzva na predloženie ponuky-maliarske práce ZŠ Horný Bar Stiahnuté: 224x | 20.02.2018

Stránka