Obsah

Verejná súťaž

rok 2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 - IBV Stiahnuté: 30x | 15.05.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 15x | 06.05.2020

Rok 2016

ponuka na prenájom Stiahnuté: 177x | 20.02.2018

Predaj pozemkov Šuľany Stiahnuté: 224x | 20.02.2018

Rok 2015

Ponuka na prenájom - bufet pri športovom ihrisku Stiahnuté: 128x | 20.02.2018

Ponuka na prenájom - bufet v kultprnom dome Horný Bar ( Stiahnuté: 191x | 20.02.2018

Verejná súťaž na pozemok v Šuľanoch Stiahnuté: 127x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar - podlimitná zákazka 2 Stiahnuté: 129x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar- podlimitná zákazka Stiahnuté: 150x | 20.02.2018

Rok 2014

Výzva na predloženie ponuky -maliarske práce Stiahnuté: 163x | 20.02.2018

Výzva na predloženie ponuky-maliarske práce ZŠ Horný Bar Stiahnuté: 136x | 20.02.2018

Zverejnenie zámeru priameho predaja Stiahnuté: 121x | 20.02.2018

zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 143x | 20.02.2018

Rok 2013

Obchodná verejná súťaž stavebných pozemkov Stiahnuté: 157x | 20.02.2018

Verejná súťaž-katastrálna mapa Horný Bar Stiahnuté: 120x | 20.02.2018

Verejná súťaž-katastrálna mapa Šuľany Stiahnuté: 133x | 20.02.2018

Stránka

  • 1