Obsah

Verejná súťaž

rok 2020

Ponuka na prenájom - Presso Stiahnuté: 19x | 25.08.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 - IBV Stiahnuté: 87x | 15.05.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020-IBV- pozor, zmena ! doplnená 2. strana návrhu Stiahnuté: 43x | 30.07.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 46x | 06.05.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 37x | 20.07.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 10x | 08.10.2020

Rok 2016

ponuka na prenájom Stiahnuté: 202x | 20.02.2018

Predaj pozemkov Šuľany Stiahnuté: 270x | 20.02.2018

Rok 2015

Ponuka na prenájom - bufet pri športovom ihrisku Stiahnuté: 155x | 20.02.2018

Ponuka na prenájom - bufet v kultprnom dome Horný Bar ( Stiahnuté: 226x | 20.02.2018

Verejná súťaž na pozemok v Šuľanoch Stiahnuté: 151x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar - podlimitná zákazka 2 Stiahnuté: 154x | 20.02.2018

Zberný dvor Horný Bar- podlimitná zákazka Stiahnuté: 175x | 20.02.2018

Rok 2014

Výzva na predloženie ponuky -maliarske práce Stiahnuté: 184x | 20.02.2018

Výzva na predloženie ponuky-maliarske práce ZŠ Horný Bar Stiahnuté: 173x | 20.02.2018

Zverejnenie zámeru priameho predaja Stiahnuté: 150x | 20.02.2018

zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 168x | 20.02.2018

Rok 2013

Obchodná verejná súťaž stavebných pozemkov Stiahnuté: 178x | 20.02.2018

Verejná súťaž-katastrálna mapa Horný Bar Stiahnuté: 151x | 20.02.2018

Verejná súťaž-katastrálna mapa Šuľany Stiahnuté: 163x | 20.02.2018

Stránka

  • 1