Obsah

Verejná súťaž

Rok 2021

Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Stiahnuté: 21x | 19.11.2021

Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Stiahnuté: 19x | 19.11.2021

Zámer predaja pozemku - osobitným zreteľom Stiahnuté: 20x | 12.11.2021

Zámer predaja pozemku priamym predajom Stiahnuté: 29x | 12.11.2021

Zámer predaj pozemku- z dôvodu hodného osobitného zreteľa Stiahnuté: 44x | 03.09.2021

Zámer predaja pozemku-priamy predaj Stiahnuté: 43x | 03.09.2021

zámer zámeny pozemkov Stiahnuté: 38x | 22.07.2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 Stiahnuté: 248x | 05.02.2021

Zámer predaja pozemkov č. 4. Stiahnuté: 177x | 20.01.2021

rok 2020

Prílohy k obchodnej verejnej súťaži č. 3 Stiahnuté: 132x | 27.10.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020- predaj pozemkov Stiahnuté: 168x | 27.10.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 126x | 08.10.2020

Ponuka na prenájom - Presso Stiahnuté: 89x | 25.08.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020-IBV- pozor, zmena ! doplnená 2. strana návrhu Stiahnuté: 186x | 30.07.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 118x | 08.07.2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 - IBV Stiahnuté: 182x | 15.05.2020

zverejnenie zámeru predaja pozemkov Stiahnuté: 126x | 06.05.2020

Rok 2016

Predaj pozemkov Šuľany Stiahnuté: 407x | 20.02.2018

ponuka na prenájom Stiahnuté: 276x | 20.02.2018

Rok 2015

Zberný dvor Horný Bar - podlimitná zákazka 2 Stiahnuté: 214x | 20.02.2018

Stránka